.

Du Lịch Tây Nguyên - Dak Lak - Komtum - Gi Lai Tháng 7

Sơ lược Album