.

Album Gala & Teambuilding

Teambuilding, Gala Dinner trên thực tế là một sự kiện được tổ chức bao gồm nhiều hoạt động ngoài trời, hoạt động bố trí bài bản nhằm tri ân đối tác, khách hàng hoặc nhân viên trong công ty, doanh nghiệp. Bình Thuận Training Tour với bề dày kinh nghiệm hơn 14 năm trong mảng tổ chức Teambuilding, Gala dinner, Lửa trại,... Cam kết chuyên nghiệp, kĩ lưỡng từ chọn MC, các nhân lực hỗ trợ liên quan. Các tiêu chí chúng tôi hướng hoạt động tham gia của khách hàng trong mỗi chuyến đi: Đoàn kết - Niềm tin - Bứt phá.