.

TELOS FURNITURE TEAMBUILDING

Sơ lược Album

diễn ra tại Thecliff resort, vui nhộn, hài hước.