.

Album Đào tạo kỹ năng sống

Bình Thuận Training Tour với các chương trình đào tạo kỹ năng sống bài bản, dày dặn kinh nghiệm và chuyên nghiệp. Cụ thể như: Trại trui rèn kỹ năng, trại sinh tồn, học kỳ trong quân đội, tổ chức trại hè, học làm người có ích,...