.

TRÃI NGHIỆM XUÂN CHIẾN KHU " MỘT NGÀY EM LÀM CHIẾN SĨ"

Sơ lược Album