.

THPT Bùi Thị Xuân, TP. Phan Thiết

Sơ lược Album