.

Hà Nội - Phan Thiết - Phú Quý Tháng 5

Sơ lược Album