.

Phan Thiết - Bảo Lộc - Đà Lạt Tháng 4

Sơ lược Album